Informačná kancelária

Ak máte otázky týkajúce sa okolia Štúrova, ubytovania, dopravy, kultúrno-historických pamiatok, športu, či kultúrneho života, alebo potrebujete informácie týkajúce sa slovenského cestovného ruchu obráťte sa na Turistickú informačnú kanceláriu v Štúrove. Telefonicky alebo faxom nás kontaktujete na čísle 00421/(0)36/7524009.
Naša kancelária predáva vstupenky na kultúrne podujatia, koncerty i divadelné predstavenia. Viac informácií môžete získať pri osobnej návšteve našej kancelárie.

Otváracia doba

MÁJ, JÚN, SEPTEMBER

Pondelok 10:00 - 16:00 hod.
Utorok 10:00 - 16:00 hod.
Streda 10:00 - 17:00 hod.
Štvrtok 10:00 - 16:00 hod.
Piatok 10:00 - 17:00 hod.
Sobota 09:00 - 12:00 hod.

JÚL, AUGUST

Pondelok 10:00 - 17:00 hod.
Utorok 10:00 - 17:00 hod.
Streda 10:00 - 17:00 hod.
Štvrtok 10:00 - 17:00 hod.
Piatok 10:00 - 17:00 hod.
Sobota 09:00 - 12:00 hod.