Kultúrno-historické pamiatky

Kostol sv. Imricha

Jediná chránená pamiatka mesta bola postavená v roku 1701 v barokovom štýle. Koncom 18. storočia bol rímskokatolícky kostol prestavaný v neskorobarokovom štýle. V roku 1878 kostol rozšírili dvoma bočnými loďami. Pri prehliadke interiéru si pozornosť zaslúžia vzácne obrazy na hlavnom a bočných oltároch, neskorobaroková kazateľnica s maľbami štyroch evanjelistov na parapete z roku 1760 a rokoková organová skriňa z roku 1790.

Kalvária

Pri kostole sa nachádza baroková kalvária z roku 1766 so sochou sv. Jána Nepomuckého. Socha je ľudová kamenárska práca a pochádza z roku 1807.

Most Márie Valérie

Po výstavbe bratislavského a komárňanského mosta v 19. storočí, uhorská vláda pristúpila k stavbe železného mosta aj v Parkani (terajšie Štúrovo). Most bol slávnostne odovzdaný verejnosti dňa 28. septembra 1895. Ustupujúce vojská Československej republiky v lete 1919 vyhodili prvé pole mostu na parkanskej strane do vzduchu. Most bol v 20tych rokoch obnovený. Koncom 2. svetovej vojny, na Vianoce 1944 nemecké jednotky vyhodili do povetria tri stredné polia mostu. Most bol znovu postavený na prelome 20. a 21. storočia a odovzdaný k premávke 11. októbra 2001. Most spája nielen mestá Ostrihom a Štúrovo, ale stal sa aj symbolom európskej spolupatričnosti.

Najvýznamnejšie pamiatky v okolitých obciach

Belá

Centrom obce je neskorobarokový kaštieľ postavený spolu s kostolom v rokoch 1732 až 1755. V interiéri kaštieľa sa nachádzajú neskoro klasicistické fresky. Kaštieľ obkolesuje park, ktorý vyhlásili za chránený areál. Pri návšteve kaštieľa si nenechajte ujsť vynikajúcu vináreň, ktorá je otvorená od utorka do nedele v popoludňajších hodinách.

Bíňa

V obci sa nachádzajú pozostatky kláštora z 12 a 13. storočia, ale najvýznamnejšou pamiatkou je Kostol Panny Márie, ktorý postavili v 13. storočí v románskom štýle. Dominuje okoliu dvojicou románskych veží. V blízkosti farského kostola sa nachádza románska rotunda Dvanástich apoštolov z 12. storočia. V rotunde nájdete cenné nástenné maľby. Raritou sú zvyšky rozsiahleho zemného opevnenia z konca 10. storočia. Zvyšky valov vidno z pútnického miesta Svätá studnička s kaplnkou.

Ostrihom

Najznámejšou pamiatkou Ostrihomu je svetoznáma bazilika. Jej stavba sa začala v roku 1822, kým vysväcujúci ceremoniál sa odohral 31. augusta 1856. Bazilika je 118 m dlhá a 40 m široká, vnútorná výška kupoly je 71,6 m. Jej príčelie zdobí osem 22 m vysokých stĺpov korintského štýlu. Dôležitou súčasťou komplexu sú dve bočné kaplnky – Kaplnka sv. Štefana a Bakóczová kaplnka, ktorá pôvodne súvisela so starým kostolom z 11. storočia. Kaplnku postavili v rokoch 1506 až 1511. NA poschodí baziliky sa nachádza arcibiskupská klenotnica, v ktorej je zbierka stredovekých i novších sakrálnych predmetov, medzi ktorými sa nachádza aj renesančná Kalvária kráľa Mateja. V krypte postavenej v staroegyptskom štýle pod hlavnou loďou sú pochovaní ostrihomskí arcibiskupi.

Vedľa baziliky sa vchádza do hradného komplexu. Archeológovia v ňom odokryli časť stredovekého kráľovského hradu, ktorý zničili Turci v roku 1543. Najcennejšou časťou hradného komplexu je románska Kráľovská kaplnka s ružičkovým oknom nad vchodom. Jej klenba patrí medzi najstaršie diela v strednej Európe. V obnovenom paláci umiestnili Hradné múzeum s exponátmi pripomínajúcimi históriu mesta a jeho okolia v čase tureckých bojov.

Na území medzi hradom a Dunajom sa v mestskej časti Víziváros (Vodné mesto) zachovalo viacero cenných barokových, rokokových a klasicistických budov (farský rímskokatolícky kostol, arcibiskupský palác, bývalý župný dom, atď.)

O Ostrihome by sme dokázali napísať celé strany, ale najlepšie bude ak si mesto navštívite sami.